MENU

Liguriabirding Codirosso spazzacamino

Codirosso spazzacamino
Viale Giacomo Matteotti 136
Specie Codirosso spazzacamino
Data osservazione 04/06/2022    ora 11:30:00
Località Viale Giacomo Matteotti 136 Imperia (IM)
Numero individui 2
Età giovane
Osservatori Rubino Pa No